Други / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

Čeština 3 Deutsch 4 Nederlands 2 Polski 8 Português 3

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - - - 2009899911 10: Под формата на прах
  • - - - - - - - - - 2009899915 80: Сок от кайсии
  • - - - - - - - - - 2009899917 80: Сок от сини (американски) боровинки
  • - - - - - - - - - 2009899919 80: Други
  • - - - - - - - - 2009899991 10: други
  • - - - - - - - - - 2009899992 80: Сок от кайсии
  • - - - - - - - - - 2009899994 80: Сок от сини (американски) боровинки
  • - - - - - - - - - 2009899996 80: Кокосова водa - неферментирала, - без прибавка на алкохол или захар, и - в директни опаковки със съдържание 20 литра или повече
  • - - - - - - - - - 2009899999 80 (0/1) : Други