Във воден разтвор / Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44.

Nederlands 1

Сироп (безцветна прозрачна течност) от D-сорбитол,…

Сироп (безцветна прозрачна течност) от D-сорбитол, „некристализиращ”, със съдържание 82% тегловни за сухо вещество.

Съгласно представените данни от анализ, съдържанието на D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол не превишава 2%.

Представен е в опаковки – бидони от 250 kg. Съгласно представената информация стоката ще се използва като подсладител в хранително - вкусовата промишленост и при производство на пасти за зъби.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПОДСЛАДИТЕЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ СОРБИТОЛ

Сироп от D-сорбитол (воден разтвор), „некристализиращ”,…

Сироп от D-сорбитол (воден разтвор), „некристализиращ”, със съдържание 79% тегловни за сухо вещество.

Съдържанието на D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол не превишава 2%. Съгласно представената информация ще се използва като подсладител в хранителната промишленост и при производство на пасти за зъби.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПОДСЛАДИТЕЛИ СОРБИТОЛ