Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m$2.

  • - - - 5208510011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5208510011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5208510019 80: Други
  • - - - 5208510091 10: Други
  • - - - - 5208510091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5208510099 80: Други