Други / С мощност, непревишаваща 1 kVA.

Deutsch 3

  • - - - - - 8504312910 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8504312990 80: Други