Съдържащ прибавена захар / Със стойност Брикс, непревишаваща 20.

Deutsch 1

  • - - - - 2009419210 10: Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
  • - - - - - 2009419210 80: Под формата на прах
  • - - - - - 2009419220 10: Друг
  • - - - - - - 2009419220 80: Сок от ананас: - не от концентрат, - от род Ananas, - със стойност 11 или повече по Брикс, но непревишаваща 16, използван в производството на плодови сокове
  • - - - - - - 2009419230 80: Друг
  • - - - - 2009419260 10: Друг
  • - - - - - 2009419260 80: Под формата на прах
  • - - - - - 2009419290 80: Друг