Съдържащ прибавена захар / Със стойност Брикс, непревишаваща 20.

  • - - - - 2009419210 10: Със стойност, превишаваща 30|EUR на 100|kg нетно тегло
  • - - - - - 2009419210 80: Под формата на прах
  • - - - - - 2009419220 10: Друг
  • - - - - - - 2009419220 80: Сок от ананас: -|не от концентрат, -|от род Ananas, -|със стойност 11|или повече по Брикс, но непревишаваща 16, използван в производството на плодови сокове
  • - - - - - - 2009419230 80: Друг
  • - - - - 2009419260 10: Друг
  • - - - - - 2009419260 80: Под формата на прах
  • - - - - - 2009419290 80: Друг