Пръти от силикоманганови стомани.

  • - - 7228201000 80 (4/0) : С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), горещовалцовани върху четирите си страни
  • - - 7228209100 10: Други
  • - - - 7228209100 80: Само горещовалцовани или горещоизтеглени; горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани
  • - - - 7228209900 80: Други