Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни (включително шистите), оцветени изкуствено.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 6802100000 80: Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули, дори с форма, различна от квадратна или правоъгълна, чиято най-голяма повърхност може да се впише в квадрат със страна, по-малка от 7 сm; изкуствено оцветени гранули, отломки и прах
  • - 6802210000 10: Други дялани или строителни камъни и изделия от тях, просто разрязани или разцепени, с равна или гладка повърхност
  • - - 6802210000 80: Мрамор, травертин и алабастър
  • - - 6802230000 80: Гранит
  • - - 6802290000 80: Други камъни
  • - 6802910000 10: Други
  • - - 6802910000 80 (2/0) : Мрамор, травертин и алабастър
  • - - 6802920000 80 (2/0) : Други варовикови камъни
  • - - 6802930000 80 (2/0) : Гранит
  • - - 6802990000 80 (2/0) : Други камъни