СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО.

 • 7001000000 80 (4/0) : Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло; стъклена маса
 • 7002000000 80 (6/0) : Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), пръчки или тръби, необработено
 • 7003000000 80 (5/0) : Стъкло, наречено "отлято", на плочи, листове или профили, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин
 • 7004000000 80 (2/0) : Изтеглено или издухано стъкло, на листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин
 • 7005000000 80 (5/0) : Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин
 • 7006000000 80 (2/0) : Стъкло от № 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка, нито свързано с други материали
 • 7007000000 80 (6/0) : Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листове (слоесто стъкло)
 • 7008000000 80 (4/0) : Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети)
 • 7009000000 80 (4/0) : Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане
 • 7010000000 80 (3/0) : Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло
 • 7011000000 80 (3/0) : Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни
 • 7013000000 80 (14/0) : Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от № 7010 или 7018
 • 7014000000 80 (2/0) : Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оптични елементи (различни от тези от № 7015), необработени оптически
 • 7015000000 80 (2/0) : Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за обикновени или медицински очила, изпъкнали, дъгообразни, вдлъбнати или с подобни форми, необработени оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла
 • 7016000000 80 (2/0) : Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули от пресовано или излято на калъпи стъкло, дори армирано, за строителни цели; кубчета, парчета и други стъкларски артикули, дори и върху подложка, за мозайки или подобни декорации; стъкло, сглобено във витражи; стъкло, наречено "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, пана, плочи, черупки или подобни форми
 • 7017000000 80 (3/0) : Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори градуирана или оразмерена
 • 7018000000 80 (3/0) : Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло и изделия от тях, различни от бижутерийните имитации; стъклени очи, различни от протезите; статуетки и други предмети за украса от обработено на горелка стъкло (изтеглено стъкло), различни от бижутерийните имитации; микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 1 mm
 • 7019000000 80 (14/0) : Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани)
 • 7020000000 80 (8/0) : Други изделия от стъкло