Стърготини, стружки и калибрирани гранули; прахове.

Deutsch 1 Français 2 Slovenčina 2

  • - - 8104300020 10: Магнезиев прах с размер на частиците 0,2 mm или повече, но не надвишаващ 0,8 mm
  • - - - 8104300020 80: с чистотанай-малко 98% тегловно, но не повече от 99,5%
  • - - - 8104300035 80: с тегловна чистота над 99,5 %
  • - - - 8104300040 80: Други
  • - - 8104300090 80: Други