Сурово масло, дори дегумирано / Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

Magyar 1

  • - - 1507101000 80: Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - 1507109000 80: Друго