В сухо състояние (crust) / Дъбени или "crust" овчи кожи, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин.

  • - - 4105301000 80: Предварително растително дъбени кожи от индийска овца, дори претърпели известна обработка, но явно негодни в това си състояние за производство на кожени изделия
  • - - 4105309000 80: Други