Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава.

 • - - 0813501200 10: Смеси от сушени плодове, различни от тези от № 0801 до 0806
 • - - - 0813501200 20: Без сливи
 • - - - - 0813501200 80: От папая, тамарини, ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно дърво, саподила, маракуя, карамбол и питайя
 • - - - - 0813501500 80: Други
 • - - - 0813501900 80: Със сливи
 • - - 0813503100 10: Смеси, изключително от черупкови плодове от № 0801 и 0802
 • - - - 0813503100 80 (2/0) : От черупкови тропически плодове
 • - - - 0813503900 80 (4/0) : Други
 • - - 0813509100 10: Други смеси
 • - - - 0813509100 80 (4/0) : Без сливи или смокини
 • - - - 0813509900 80 (5/0) : Други