Samos и Muscat de Lemnos / В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l.

  • - - - - - - - - 2204228810 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
  • - - - - - - - - 2204228820 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
  • - - - - - - - - 2204228890 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol