Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули от керамични материали, различни от порцелана.

Čeština 25 Dansk 9 Deutsch 1260 Ελληνικά 2 English 139 Español 11 Eesti 1 Suomi 3 Français 180 Hrvatski 5 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 88 Polski 41 Română 1 Slovenščina 10 Svenska 13

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

Керамична чаша, класически модел с дръжка…

с дръжка; каменина; чаша; керамични продукти; за употреба в домакинството

Керамична чаша, класически модел с дръжка и вместимост около 330 мл., с височина 10 см., диаметър 8 см., бяла и непрозрачна.

По данни от производителя чашата е изработена от каменина и е с гланцирана повърхност.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: С ДРЪЖКА КАМЕНИНА ЧАША КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА УПОТРЕБА В ДОМАКИНСТВОТО