Други / В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l.

 • - - - - - - - 2204219811 10: Вина от прясно грозде
 • - - - - - - - - 2204219811 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204219821 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204219831 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204219841 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204219851 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
 • - - - - - - - 2204219861 10: Други
 • - - - - - - - - 2204219861 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204219871 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204219881 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204219891 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204219895 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol