С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %.

  • - - - - - 2008506110 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - 2008506190 80: Други