Съединения, в чиято структура се съдържат фенотиазинови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации.

  • - - 2934301000 80: Тиетилперазин (INN); тиоридазин (INN) и неговите соли
  • - - 2934309000 80 (2/0) : Други