Съдържащи тегловно по-малко от 0,25% въглерод.

Polski 1

  • - - - - 7214911010 80: Пръти за арматура за бетон, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, с изключение на пръти за арматура на бетон с висока степен на устойчивост на умора на материала и на други дълги продукти, като кръглите пръти
  • - - - - 7214911090 80: Други