Съдържащи тегловно 0,25% или повече въглерод.

  • - - - - 7214919010 80: Пръти за арматура за бетон, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, с изключение на пръти за арматура на бетон с висока степен на устойчивост на умора на материала и на други дълги продукти, като кръглите пръти
  • - - - - 7214919090 80: Други