Рехави тъкани (несбито тъкани).

  • - - - - 5007204110 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5007204190 80: Други