Съдържащо антимон като друг преобладаващ тегловно елемент.

  • - - - 7801910010 80: За рафиниране, съдържащо тегловно 0,02 % или повече сребро /олово за преработка/
  • - - - 7801910090 80: Друго