Съединения на европия, гадолиния, тербия, диспрозия, холмия, ербия, тулия, итербия, лутеция или итрия.

  • - - - 2846902010 80: Съединения на европия
  • - - - 2846902015 80: Съединения на гадолиния
  • - - - 2846902020 80: Съединения на тербия
  • - - - 2846902025 80: Съединения на диспросия
  • - - - 2846902030 80: Съединения на холмия
  • - - - 2846902035 80: Съединения на ербия
  • - - - 2846902040 80: Съединения на тулия
  • - - - 2846902045 80: Съединения на итербия
  • - - - 2846902050 80: Съединения на лутеция
  • - - - 2846902055 80: Съединения на итрия