Други / Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415.

Deutsch 7 Français 4

  • - - - 8418290010 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - 8418290090 80: Други