Със съотношение дължина/широчина 3 или повече.

 • - - - - - - 1006306712 10: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5|kg
 • - - - - - - - 1006306712 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006306712 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006306714 80: Друг
 • - - - - - - - 1006306716 80: Друг
 • - - - - - - 1006306722 10: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5|kg, но непревишаващо 20|kg
 • - - - - - - - 1006306722 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006306722 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006306724 80: Друг
 • - - - - - - - 1006306726 80: Друг
 • - - - - - - 1006306792 10: Друг
 • - - - - - - - 1006306792 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006306792 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006306794 80: Друг
 • - - - - - - - 1006306796 80: Друг