Със стойност Брикс, непревишаваща 20.

  • - - - 2009311100 10: Със стойност, превишаваща 30|EUR на 100|kg нетно тегло
  • - - - - 2009311100 80 (6/0) : Съдържащи прибавена захар
  • - - - - 2009311900 80 (6/0) : Други
  • - - - 2009315100 10: Със стойност, непревишаваща 30|EUR на 100|kg нетно тегло
  • - - - - 2009315100 20: От лимони
  • - - - - - 2009315100 80 (2/0) : Съдържащи прибавена захар
  • - - - - - 2009315900 80 (2/0) : Несъдържащи прибавена захар
  • - - - - 2009319100 10: От други цитрусови плодове
  • - - - - - 2009319100 80 (2/0) : Съдържащи прибавена захар
  • - - - - - 2009319900 80 (2/0) : Несъдържащи прибавена захар