Със съотношение дължина/широчина 3 или повече.

 • - - - - - - 1006304812 10: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5|kg
 • - - - - - - - 1006304812 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006304812 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006304814 80: Друг
 • - - - - - - - 1006304816 80: Друг
 • - - - - - - 1006304822 10: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5|kg, но непревишаващо 20|kg
 • - - - - - - - 1006304822 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006304822 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006304824 80: Друг
 • - - - - - - - 1006304826 80: Друг
 • - - - - - - 1006304892 10: Друг
 • - - - - - - - 1006304892 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006304892 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006304894 80: Друг
 • - - - - - - - 1006304896 80: Друг