Части / Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без пречиствателните им устройства.

  • - - 8405900010 80: Метална кутия за газогенератори за предварително обтягане на автомобилни предпазни колани
  • - - 8405900090 80: Друг