Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло.

  • - - - - - 2009491111 10: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009491111 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009491119 80: Друг
  • - - - - - 2009491191 10: Друг
  • - - - - - - 2009491191 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009491199 80: Друг