Със стойност Брикс, непревишаваща 30.

  • - - - 2009611000 80: Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло
  • - - - 2009619000 80 (2/0) : Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло