Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %.

  • - - - - - 2009199111 10: В опаковки с вместимост, непревишаваща 2 l
  • - - - - - - 2009199111 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009199119 80: Друг
  • - - - - - 2009199191 10: Друг
  • - - - - - - 2009199191 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009199199 80: Друг