Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло.

  • - - - - - 2009291111 10: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009291111 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009291119 80: Друг
  • - - - - - 2009291191 10: Друг
  • - - - - - - 2009291191 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009291199 80: Друг