От сьомга / Други приготвени храни и консерви от риби.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - 1604201030 80: Атлантическа сьомга (Salmo salar)
  • - - - - 1604201090 80: Други