С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %.

  • - - - - - - - 2009896310 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - 2009896390 80: Други