С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но непревишаващо 0,1 %.

  • - - - - 2710201721 10: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002%, но непревишаващо 0,05%
  • - - - - - 2710201721 20: Смеси, които са с над 20 % тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини или смеси на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - - 2710201721 80: Изпратени от Канада
  • - - - - - - 2710201729 80: Други
  • - - - - - 2710201730 80: Смеси, които са с 20 % или по-малко тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини или смеси на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - 2710201790 80: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,05%, но непревишаващо 0,1%