Съдържащи тегловно по-малко от 85% вълна.

  • - - 5106201000 80: Съдържащи тегловно 85% или повече смес от вълна и фини животински косми
  • - - 5106209100 10: Други
  • - - - 5106209100 80: Неизбелени
  • - - - 5106209900 80: Други