С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,002 %.

Deutsch 1

  • - - - - - - - 2710194621 10: Парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, в чист вид; смеси, които са с над 20 % парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - - - - 2710194621 80: Изпратени от Канада
  • - - - - - - - - 2710194629 80: Други
  • - - - - - - - 2710194630 80: Смеси, които са с 20 % или по- малко парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - - - 2710194690 80: Други