Съдържащи тегловно 85% или повече нетекстурирани нишки от полиестер.

  • - - - 5407611000 80: Неизбелени или избелени
  • - - - 5407613000 80 (0/1) : Обагрени
  • - - - 5407615000 80 (0/3) : От прежди с различни цветове
  • - - - 5407619000 80: Печатани