Съдържащи тегловно 85% или повече нетекстурирани нишки от полиестер.