С тегло, превишаващо 25 g/m$2, но непревишаващо 70 g/m$2.