С тегло, превишаващо 150 g/m$2.

  • - - - 4802581000 80: На роли
  • - - - 4802589000 80: Други