От други текстилни материали, различни от трикотажните или плетените.

Čeština 1 Deutsch 17 English 1 Français 5

  • - - - 6304990010 80: От лен или от рами
  • - - - 6304990091 10: Други
  • - - - - 6304990091 80: От нетъканан текстил
  • - - - - 6304990092 10: Други
  • - - - - - 6304990092 80: От вълна или от изкуствени влакна
  • - - - - - 6304990099 80: Други