Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация.

Magyar 2 Polski 1 Slovenčina 1

  • - - - - 1512191010 80: Рафинирано масло от шафранка (CAS RN 8001-23-8) за употреба при производството на - конюгирана линолова киселина от № 3823 или - етилови или метилови естери на линоловата киселина от № 2916
  • - - - - 1512191090 80: Други