Течни лустра и подобни препарати.

Deutsch 8 Español 1 Magyar 1

  • - - 3207300010 80: Препарат, съдържащ: - тегловно повече от 85  % сребро, - тегловно не по-малко от 2  % паладий, - бариев титанат, - терпинеол, и - етилцелулоза, който се използва за печатане (на схема) по шаблон при производството на многослойни керамични кондензатори.
  • - - 3207300020 80: Пастаза печатане, съдържаща - тегловно 30 % или повече, но не повече от 50 % сребро и - тегловно 8 % или повече, но не повече от 17 % паладий
  • - - 3207300090 80: Други