Други / Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко.

  • - - - - 0303919010 80: От атлантически тон от вида Thunnus obesus
  • - - - - 0303919020 80: От херинга (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  • - - - - 0303919091 10: Други
  • - - - - - 0303919091 80: Хайвер
  • - - - - - 0303919099 80: Други