Непревишаващ 12 mm / Гайки.

  • - - - - - - 7318169210 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - - 7318169290 80: Други