Тръби / Други / Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките.

  • - - - 8108906010 80: Тръби, снабдени с принадлежности, за течности или газове, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8108906020 80: Тънкостенни тръби, готови за употреба в системите за кондициониране на въздуха, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - 8108906030 80: Безшевни тръби от титан или титанови сплави с: - диаметър 19 mm или повече, но не повече от 159 mm, - дебелина на стената от 0.4 мм или повече, но не повече от 8 mm, и - максимална дължина 18 m
  • - - - 8108906090 80: Други