За ток със сила, непревишаваща 10 A.

Deutsch 2 Français 1

  • - - - 8536101010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536101090 80: Други