Толуол (толуен) / Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните.

Čeština 2 Français 2 Polski 3 Slovenčina 1

  • - - 2707200010 80: Предназначен да бъде използван като моторно гориво или като гориво за отопление
  • - - 2707200090 80: Предназначен за други цели