Други / Ръчни триони; листове за триони от всички видове (включително отрезните фрези и неназъбените остриета за рязане).

  • - - - 8202992000 80: За обработка на метали
  • - - - 8202998000 80: За обработка на други материали