От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове).

  • - - - - - - - - 2008973611 80: съдържащи смокини
  • - - - - - - - - 2008973615 80: съдържащи лешници
  • - - - - - - - - 2008973619 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - - - - - 2008973690 80: Други