Други / Тръби и кухи профили от чугун.

Deutsch 3 English 3 Français 1 Slovenščina 1

  • - - 7303009010 80: тръбите oт пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун), с изключение на тръбите от пластичен чугун без вътрешно и външно покритие („непокрити тръби“)
  • - - 7303009020 80: Тръбите от пластичен чугун без вътрешно и външно покритие („непокрити тръби“)
  • - - 7303009090 80: Други